Lagar kontrollavgift

Lagar gällande kontrollavgifter

Lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering är den lag som reglerar förutsättningar att ta ut en kontrollavgift om ett fordon parkerats inom tomtmark i strid mot förbud eller villkor som en markägare beslutat. Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Lag om kontrollavgift (1984:318).

Inkassolagen

Inkassolagen (1974:182) är den lag som reglerar indrivning av egen eller annans fordran genom krav eller annan inkassoåtgärd.Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Inkassolagen (1974:182)

Ersättning för inkassokostnader

Lagen (1981:739) om ersättning för inkassokostnader är den lag som reglerar gäldenärens (den betalningsskyldiges) skyldighet att ersätta en borgenärs (fordringsägares) kostnader för åtgärder som syftar till att förmå gäldenären att erlägga betalning för en förfallen skuld. Du kan läsa lagen genom att klicka på länken här: Lag om ersättning för inkassokostnader (1981:739)