Integritetspolicy Drakstadens Parkering

För oss på Drakstadens Parkering är det viktigt att vi hela tiden ser till att din integritet är skyddad på bästa sätt och att vi följer Europeiska Unionens allmänna dataskyddsförordning (GDPR).

Vi sparar endast dina uppgifter för att fungera effektivt och för att ge dig bästa tänkbara service rörande vårt arbete. Personuppgifter som lämnas lämnas direkt till oss på Drakstadens Parkering.

Personuppgiftsansvarig är Drakstadens Parkering AB, org nr: 559097–5263, Box 20 865 21 Alnö. Vi ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Vi kommer att använda dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att skicka påminnelser på obetalda kontrollavgifter
 • För att skicka inkassokrav på kontrollavgifter
 • För att handlägga eventuella överklaganden
 • För att skicka avtal gällande förhyrda platser
 • För att skicka tillstånd till förhyrda platser
 • För att kontrollera betalningsstatus för en parkering
 • För att hantera avtal med markägare

Vi sparar endast dina uppgifter så länge det behövs för att tex utreda ett parkeringsärende eller för att handha uppgifter kring dig om du exempelvis hyr en parkeringsplats av oss. Dessa uppgifter kommer efter att ärendet som berört dig att raderas.

De uppgifter vi sparar är följande

 • Namn
 • Adress
 • Personnummer
 • Telefonnummer
 • Eventuella bankkontouppgifter
 • Foton på ditt fordon vid eventuella kontrollavgifter
 • Fordonsuppgifter

Dina rättigheter

Om de uppgifter vi sparat om dig är felaktiga så har du rätt att få dina uppgifter korrigerade, du kan även begära att de uppgifter som finns på dig raderas om de inte längre behöver användas. Utöver detta har du även rätt att invända mot hur Drakstadens Parkering hanterar dina uppgifter. Önskar du veta vilka uppgifter vi har om dig så har du rätt att få ut dem.

Klagomål eller synpunkter kan du skicka direkt till Drakstadens Parkering, info@drakstadensparkering.se eller 060-607 96 70