Parkeringsavgifter

Avgiften för parkeringsanmärkning är olika stor beroende på vilken trafikregel du bryter mot:

Tabell 16 b. FelparkeringAvgift
Stannat eller parkerat för annat ändamål än på- eller avstigning på plats avsedd för viss trafikantgrupp eller visst fordonsslag (3 kap. 54 §)1 200
Stannat eller parkerat på en gång- eller cykelbana (3 kap. 48 §)1 000
Stannat eller parkerat på eller inom ett avstånd av 10 m före ett övergångsställe, en cykelpassage eller en cykelöverfart (3 kap. 53 §)1 000
Stannat eller parkerat inom område med förbud att stanna eller parkera1 000
Stannat eller parkerat på plats med förbud att stanna eller parkera1 000
Övriga överträdelsepunkter800
Parkerat längre tid än 24 timmar i följd på vardagar, utom vardag före söndag och helgdag (3 kap. 49 a §)500
Parkerat utan att giltig p-biljett eller motsvarande är synlig och läsbar (3 kap. 49. a §)500
Parkerat utan att tiden på p-skiva eller motsvarande har ställts in (3 kap. 49. a §)500
Parkerat på fel sida av vägen enligt bestämmelser om datumparkering500
Parkerat längre än tillåten tid500