Kostnader

Lagar gällande kontrollavgifter

Information om arvoden och utlägg

Arvoden

Inkassokostnad180 kr
Ombudsarvode vid betalningsföreläggande380 kr
Amorteringsuppgörelse (per uppgörelse)170 kr
Amorteringsavisering (per avi)60 kr

Alla arvoden är momspliktiga – momsen får ej debiteras gäldenären utan ska debiteras inkassobolagets uppdragsgivare.

Utlägg

Vid respektive ansökan hos myndighet tillkommer utlägg för:

Ansökningsavgift vid betalningsföreläggande300 kr
Utmätningsansökan / Exekutionsavgift600 kr
Förnyelseansökan utmätning600 kr
Stämning900 kr
Konkursansökan500 kr
Tilläggsavgift till tingsrätt600 kr
Hänskjut / Återvinning600 kr
 
 

Måste man betala alla kostnader trots att själva skulden är betald?

Klicka här för att läsa vad Datainspektionen säger om om skyldigheten att betala kostnader även då själva skulden är betald.